Patrik Jansson

Professor of Computer Science+46317725415


Computer Science and Engineering

Chalmers University of TechnologyBSc projects on "DSLsofMath for other courses"[This material in only available in Swedish.]

DSLsofMath är namnet på ett pedagogiskt projekt som lett till en valfri kurs i årskurs 2-3 riktad till datavetare och matematiker på Chalmers och GU. Kursen presenterar klassiska matematiska ämnen från ett datavetenskapligt perspektiv: genom att specificera de introducerade begreppen, vara uppmärksam på syntax och typer, och slutligen genom att bygga domänspecifika språk for vissa matematiska områden. (Exempelvis linjär algebra, Laplace-transform, potensserier, derivator.)

Inspirerat av detta har flera studentgrupper genomfört kandidatarbetesprojekt under de senaste åren med följande resultat:
  • 2016: Programmering som undervisningsverktyg för Transformer, signaler och system - Utvecklingen av läromaterialet TSS med DSL
  • 2018: Ett komplementerande läromaterial för datastudenter som lär sig fysik - Läromaterialet Learn You a Physics for Great Good!
  • 2020: A Computer Science Approach to Teaching Control Theory - Developing Learning Material Using Domain-Specific Languages
  • 2022: HasLin - ett DSL för linjär algebra - Utvecklandet av ett matematiskt domänspecifikt språk för linjär algebra i Haskell
ShareFollow this website


You need to create an Owlstown account to follow this website.


Sign up

Already an Owlstown member?

Log in